Wat is het Varendonck–certificaat?

Het Varendonck-College wil een school zijn die leerlingen uitdaagt om meer te presteren, meer te doen, meer te leren en meer ervaringen op te doen, dan het reguliere schoolprogramma vereist. Veel scholen doen dat, maar wij willen dat extra doen.

Hoe nuttig en noodzakelijk de schoolvakken ook voor de vorming en ontwikkeling van de leerlingen zijn, de dingen die de meeste indruk maken en het best bijblijven zijn vaak de zaken die de school ook organiseerde: het solo zingen in een koor, het volhouden bij toneelrepetities, het toespreken van een zaal vol ouders.

Het Varendonck-College wil zo een heel palet aan activiteiten organiseren, zodat er voor veel leerlingen mogelijkheden en uitdagingen zijn om zich extra in te zetten. Wij zoeken naast toneel, schoolkrant en vertegenwoordigende functies op school naar verdere intellectuele uitdagingen zoals een course of honours en een filosofieclub, maar ook naar praktische vaardigheden zoals debatwedstrijden zowel in het Nederlands als het Engels; leerlingen kunnen medeleerlingen helpen bij hun studie en hun studieplanning; ook kunnen leerlingen een ‘mental training’ volgen om optimaal te presteren als het moet; zij kunnen meedoen met de zgn Anglia-examens, enz, enz.

Wij willen dat deze extra inzet ook zichtbaar wordt en blijft. Daarom kunnen leerlingen naast hun eindexamendiploma ook een Varendonckcertificaat krijgen, waarop vermeld staat wat zij naast het leren, studeren en huiswerkmaken hebben gepresteerd. Op dit certificaat staat vermeld wanneer zij onder supervisie van welke docent welke activiteit / activiteiten hebben verricht. Dit certificaat kunnen zij voorleggen op een sollicitatiegesprek voor een vervolgstudie of een baan en daarmee dit gesprek ook zelf een richting uitsturen.

Kortom, wij willen dat leerlingen zich door middel van deze extra-curriculaire activiteiten verder kwalificeren en zich verder profileren en dat zij daarmee hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven.

verder lezen
NaamGeslaagd